Phone: 0243 540 2378

U Channel steel

Standard: TCVN 1656-75; TCVN 5709-1993; JIS G3101:1999; JIS G3192:2000

Aplication for U Channel steel : Ứng dụng trong công trình công nghiệp, nông nghiệp, xây ựng nhà xưởng, công trình dân dụng, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp đóng tàu, cầu đường...

Price: Negotiate

Contact: (04) 3540 2378

  • Product details

Related Products

Top